สั่งจองชุดครุยปริญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 57

สามารถสั่งจองชุดครุยได้จากทางร้านนำเทเลอร์
กรอกข้อมูลการสั่งจองชุดครุยได้ ที่นี่
แบบฟอร์มนี้เปิดให้สั่งจองได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 เท่านั้น (หรืออาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามสถานการณ์โควิด-19)
**หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 หมดเขตตัดเช่าและตัดซื้อทุกกรณีแล้ว (รายการเช่ายังสามารถสั่งจองได้ปกติจนถึงวันปิดฟอร์ม)**
ต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อทางร้านได้ทาง
053-212464 , 053-418274
Facebook Numtailor 1991
numtailor.grad@gmail.com