ข่าวประกาศจากมหาวิทยาลัย

Card image cap
ลำดับการเข้ารับปริญญาบัตร พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

18 มกราคม 2566

Card image cap
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเกี่ยวกับพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ฉบับที่ 2

18 มกราคม 2566

Card image cap
ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้ารับปริญญาบัตร

18 มกราคม 2566

Card image cap
งดจำหน่ายสินค้าทุกชนิดในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

16 ธันวาคม 2565

Card image cap
งดการเรียน การสอน การสอบ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

16 ธันวาคม 2565

Card image cap
การนุ่งห่มและข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

16 ธันวาคม 2565

Card image cap
กำหนดวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

16 ธันวาคม 2565

Card image cap
กำหนดวันเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 (ฉบับที่ 1)

16 ธันวาคม 2565

Card image cap
การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57

16 ธันวาคม 2565