ข่าวประกาศทั้งหมด

Card image cap
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

2 กุมภาพันธ์ 2566

Card image cap
ผังจราจรของช่วงวันพิธีมอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57

20 มกราคม 2566

Card image cap
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับมอบปริญญาบัตร ในพิธีมอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57

20 มกราคม 2566

Card image cap
คำปฏิญาณตนของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 57

20 มกราคม 2566

Card image cap
กำหนดการตรวจ ATK บัณฑิตและกรรมการที่เข้าหอประชุมฯ

20 มกราคม 2566

Card image cap
การถ่ายภาพหมู่รายคณะ (คณะสังคมศาสตร์)

20 มกราคม 2566

Card image cap
กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 (วันฝึกซ้อมย่อย วันที่ 1)

20 มกราคม 2566

Card image cap
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 สำหรับบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์

19 มกราคม 2566

Card image cap
ลำดับการเข้ารับปริญญาบัตร พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

18 มกราคม 2566

Card image cap
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเกี่ยวกับพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ฉบับที่ 2

18 มกราคม 2566