การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57

16 ธันวาคม 2565


ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

 

Chiang Mai University Announcement on Regulations and Ceremonial Dress Codes for
Graduates Attending the 57th Commencement Ceremony


เอกสารที่เกี่ยวข้อง