เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

4 มกราคม 2566


📢GRADUATE ADMISSION OPENING 📢
Master and Doctoral Degrees in Biomedical Engineering Program (International Program/Interdisciplinary) available apply in the first semester of the academic year 2023
■ Now to January 15, 2023 at https://cmu.to/admission
■ Announcement of eligible candidates on January 18, 2023
■ Examination on January 27, 2023
More degree program details at https://cmu.to/taB4P
For more information, please contact
Tel: 053 942083
Facebook: Biomedical Engineering Institute, Chiang Mai University
Email: bmei@cmu.ac.th
————————————————
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
■ สมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 ที่ https://cmu.to/admission
■ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 18 มกราคม 2566
■ สอบคัดเลือก วันที่ 27 มกราคม 2566
สามารถดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/taB4P
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: 053-942083
Facebook: Biomedical Engineering Institute, Chiang Mai University
อีเมล: bmei@cmu.ac.th

รูปภาพ