เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

2 กุมภาพันธ์ 2566


GRADUATE ADMISSION OPENING

Master and Doctoral Degrees in Biomedical Engineering Program (International Program/Interdisciplinary) available apply for the second semester academic year 2023

■  January 16 to April 25, 2023 at https://cmu.to/admission

■ Announcement of eligible candidates on April 27, 2023

■ Examination on May 3, 2023

More degree program details at https://cmu.to/BMEi

For more information, please contact

Tel: 053 942083

Facebook: Biomedical Engineering Institute, Chiang Mai University

Email: bmei@cmu.ac.th

————————————————

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

■ สมัคร 16 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2566

ที่ https://cmu.to/admission

■ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 27 เมษายน 2566

■ สอบคัดเลือก วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

สามารถดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/BMEi

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์: 053-942083

Facebook: Biomedical Engineering Institute, Chiang Mai University

อีเมล: bmei@cmu.ac.th

#BMEiCMU #CMU #Graduate #Admission #GradCMU #ทีมมช