สถานที่ฝึกซ้อมบัณฑิต พีธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ที่ฝึกซ้อมโดยส่วนงาน

17 มกราคม 2566


สถานที่ฝึกซ้อมบัณฑิต พีธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ที่ฝึกซ้อมโดยส่วนงาน
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.