ลำดับการเข้ารับปริญญาบัตร พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

18 มกราคม 2566


ลำดับการเข้ารับปริญญาบัตร

พิธีมอบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57


เอกสารที่เกี่ยวข้อง