ผังจราจรของช่วงวันพิธีมอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57

20 มกราคม 2566


ผังจราจรของช่วงวันพิธีมอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57  🥳
เริ่มใช้ในวันที่ 23-24 มกราคม 2566
(วะนฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับจริง)
แผนผังประกอบด้วย
✨ เส้นทางจราจร
✨ บริการรถไฟฟ้ารับส่งตามจุดต่าง ๆ สำหรับบัณฑิต ผู้ปกครอง และแขก
✨ บริเวณที่จอดรถของบัณฑิต ผู้ปกครอง และแขก

รูปภาพ