ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเกี่ยวกับพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ฉบับที่ 2

18 มกราคม 2566


ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดวันเกี่ยวกับพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565

(ฉบับที่ 2)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง