งดการเรียน การสอน การสอบ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

16 ธันวาคม 2565


ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ให้งดการเรียน การสอน การสอบ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบด้านล่างนี้


เอกสารที่เกี่ยวข้อง