คำปฏิญาณตนของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 57

20 มกราคม 2566


🎓 คำปฏิญาณตนของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 57
.
ซึ่งจะใช้ในการปฏิญาณตนในวันซ้อมใหญ่และวันรับจริง
บัณฑิตอย่าลืมท่องกันด้วยน้าา🥰

รูปภาพ