กำหนดวันเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 (ฉบับที่ 1)

16 ธันวาคม 2565


ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเกียวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 (ฉบับที่ 1)
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564-2565

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

 

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง