กำหนดวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

16 ธันวาคม 2565


ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่างนี้


เอกสารที่เกี่ยวข้อง