กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 (วันฝึกซ้อมย่อย วันที่ 1)

20 มกราคม 2566


👩‍🎓คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่🧑‍🎓
💐 กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 (วันฝึกซ้อมย่อย วันที่ 1)
🗓 วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
🕗 เวลา 08.00 – 12.00 น.
💜ณ ห้องประชุมใหญ่คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 3

รูปภาพ