กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและมหาบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

17 มกราคม 2566


กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและมหาบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 07.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย