กำหนดการตรวจ ATK บัณฑิตและกรรมการที่เข้าหอประชุมฯ

20 มกราคม 2566


◉ กำหนดการตรวจ ATK บัณฑิตและกรรมการที่เข้าหอประชุมฯ วันพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ◉
📌 บัณฑิตที่เข้ารับปริญญาทุกคน ให้เข้าตรวจ ATK
ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
ชั้น 2 อาคารสำนักบริการวิชาการ (Uniserv) มช.
📢 แบ่งเป็นช่วงเวลา ดังนี้
🌟 12.30 – 13.30 น. บัณฑิตที่เข้ารับปริญญาช่วงที่ 1
🌟 13.30 – 14.30 น. บัณฑิตที่เข้ารับปริญญาช่วงที่ 2
🌟 14.30 – 15.30 น. บัณฑิตที่เข้ารับปริญญาช่วงที่ 3
🌟 15.30 – 16.30 น. กรรมการและบัณฑิตที่คงเหลือทั้งหมด
(ดูลำดับเข้ารับปริญญาได้ในโพสต์เดียวกันนี้)
‼️ บัณฑิต 🎓 ต้องใช้บัตรติดหน้าออกในการลงทะเบียนเข้าตรวจ
📢 กรณีที่ผล ATK เป็นบวก และมีความประสงค์จะเลื่อนรับฯ เป็นปีถัดไป สามารถติดต่อคณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน ของตนเองเพื่อยื่นคำร้องจากคณะเพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

รูปภาพ