การนุ่งห่มและข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

16 ธันวาคม 2565


ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การนุ่งห่มและข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบด้านล่างนี้


เอกสารที่เกี่ยวข้อง