การถ่ายภาพหมู่รายคณะ (คณะสังคมศาสตร์)

20 มกราคม 2566


⦿⦿⦿⦿ ลำดับการถ่ายภาพหมู่รายคณะ ⦿⦿⦿⦿
.
คณะสังคมศาสตร์ วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
เวลา 05.10 – 05.20 น.  สแตนด์ที่ 3
ณ แปลงทดลองไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
การแต่งกายบัณฑิตที่มาถ่ายรูปหมู่รายคณะ
ทรงผมชายและหญิง ทรงผมเรียบร้อย สีดำหรือสีเข้มตามธรรมชาติ เตรียมหมวกมาด้วย และไม่ต้องสวมแมสขณะถ่ายภาพ
การแต่งกาย: ชุดครุยวิทยาฐานะถูกระเบียบทุกประการ
.
หมายเหตุ บัณฑิต มช. รุ่นที่ 57 ทุกท่านสามารถมาร่วมถ่ายภาพหมู่และสั่งกรอบภาพหมู่ได้
.
⦿⦿⦿⦿ Faculty Photography ⦿⦿⦿⦿
.
Faculty of Social Sciences on Saturday 21st January 2023
05.10 a.m. – 05.20 a.m stands no. 3
Ford plantation, Chiang Mai University
.
Dress code
Hair: Formal hairstyle and dark color. Avoid hair style that obstruct your face or friend. Bring graduation hat on the day. No mask required.
Dress: Full and formal graduation gown.
.
ATTENTION: EVERY graduate can attend faculty photography and order photo set.

รูปภาพ